ماسه سیلیسی کد 31

این ماسه درشت ترین ابعاد دانه بندی را به خود اختصاص داده است.

AFS = 20 - 26

اندازه ذرات = 0.8 - 0.5 mm

این ماسه در ریخته گری قطعات بزرگ فولادی و ساخت زمین های چمن مصنوعی کاربرد دارد.

ماسه سیلیسی کد 51

این ماسه در رتبه دوم دانه بندی قرار دارد و اندازه ذرات آن کوچک تر از ماسه کد 31 است.

AFS = 42 - 54

اندازه ذرات = 0.5 - 0.2 mm

از کاربرد های این نوع ماسه میتوان به ریخته گری قطعات بزرگ چدن و فولادی اشاره کرد.

ماسه سیلیسی کد 71

رتبه چهارم دانه بندی ماسه ها به این کد اختصاص دارد که در میان سایر ماسه ها کاربرد بیشتری در صنعت ریخته گری دارد.

AFS = 62 - 71

اندازه ذرات = 0.32 - 0.12 mm

این ماسه همانند کد 61 در ریخته گری قطعات متوسط فولادی و چدن به کار می رود با این تفاوت که سطح تماس بیشتر و تحمل حرارت کمتری نسبت به کد 61 را دارد.

ماسه سیلیسی کد 61

رتبه سوم از دانه بندی ماسه های فرآوری شده به این ماسه اختصاص می یابد.

AFS = 52 - 61

اندازه ذرات = 0.45 - 0.15 mm

از کاربرد های این ماسه می توان به ریخته گری قطعات متوسط فولادی و چدن اشاره کرد.

ماسه سیلیسی کد 81

رتبه پنجم دانه بندی متعلق به این ماسه است که جزء یکی از ماسه های ریزدانه بشمار می رود.

AFS = 72 - 81

اندازه ذرات = 0.28 - 0.10 mm

از این نوع ماسه در ریخته گری قطعات متوسط و کوچک وآلیاژ ها بهره می برند.

ماسه سیلیسی کد 91

یکی از ریزترین دانه بندی های ماسه های سیلیسی مربوط به این ماسه می باشد.

AFS = 78 - 91

اندازه ذرات = 0.25 - 0.10 mm

این ماسه ریخته گری یک گزینه مناسب برای کسانی که قطعات و آلیاژ های کوچک و ظریفی را ریخته گری می کنند.

ماسه سیلیسی کد 101

ریزترین دانه بندی ماسه های سیلیسی مربوط به ماسه 101 می باشد.

AFS = 78 - 91

اندازه ذرات = 0.25 - 0.10 mm

از کاربرد های این ماسه ریخته گری میتوان به تولید قطعات آلومینیومی ظریف و کوچک اشاره کرد.